Wat doet een evenementenbeveiliger?

Wat doet een evenementenbeveiliger?

Per gemeente zijn er verschillende eisen of er beveiliging moet worden ingezet bij een evenement of festival. Afhankelijk van de risico’s van het evenement zal er een specifiek aantal evenementenbeveiligers aanwezig moeten zijn. Meer info over hoeveel beveiligers er bij een evenement aanwezig moeten zijn.

Wat zijn taken van een evenementenbeveiliger?

Welke werkzaamheden neemt een evenementenbeveiliger uit handen? Onderstaand een overzicht van zijn/haar taken:

Toegangscontrole

Toegangcontrole wordt uitgevoerd volgens de bezoekersvoorwaarden van een evenement. Deze voorwaarden worden opgesteld door de evenementenorganisatie. Onder toegangsontrole valt onder andere kaartcontrole, POV (privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering) en visitatie.

Voor POV moet altijd toestemming worden gevraagd aan de bezoeker. Indien deze dit weigert mag hem/haar de toegang tot het evenement worden geweigerd. Het doel van fouillering is o.a. het voorkomen van drugs of wapens op het evenemententerrein. Visitatie houdt in dat de beveiliger tassen of bagage mag doorzoeken.

Daarnaast wordt gekeken naar intimiderende en/of groepskenmerkende kleding. De leeftijd, identiteit en de algehele toestand van de bezoeker worden ook gecontroleerd.

Bewaken van statische posities

Dit houdt in dat een beveiliger continue aanwezig is op dezelfde positie tijdens het evenement. Bijvoorbeeld bij een backstage-ingang of een overzichtspunt. De beveiliger spreekt bezoekers aan op ongewenste gedragingen of als zij zich bevinden op niet toegestane plekken. Tevens wordt ervoor gezorgd dat nooduitgangen, vluchtroutes en blusapparatuur toegankelijk blijven.

Surveilleren

De beveiligingsmedewerker surveilleert in bepaald gebied van het evenement. Hij/zij heeft als doel het handhaven van orde, rust en veiligheid. Bezoekers die zich misdragen of overlast veroorzaken worden aangesproken of verwijderd van het terrein. Men houdt de veiligheid van medewerkers zoals barpersoneel en ondersteunende diensten in de gaten. Er wordt preventief opgetreden tegen alcoholmisbruik en gebruik en/of handel in drugs wordt tegengegaan.

Hulpverlening

Evenementenbeveiligers bieden basishulpverlening wanneer de veiligheid of gezondheid van bezoekers of medewerkers in gevaar is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij ongevallen, ontruiming of evacuatie en brandbestrijding. De beveiliger verleent EHBO of verwijst door naar de Spoedeisende Hulp. En alarmeert en ondersteunt hulpdiensten wanneer noodzakelijk.

Crowd Control

Op evenementen komen veel mensen tegelijkertijd samen. Dit leidt nog weleens tot onveilige situaties. Een voorbeeld is de Love Parade in Duisberg in 2010, daar kwamen teveel mensen in een keer samen en er raakten mensen in de verdrukking. Het controleren van grote stromen mensen is een belangrijke taak van een beveiliger. Dit noemt men ook wel crowd control. De beveiliger zorgt voor een goede spreiding van de bezoekers en alternatieve routes wanneer een bepaalde route te druk wordt.

Service

Alle beveiligingstaken tijdens een evenement worden zoveel mogelijk pro-actief ingezet. Een fijne sfeer op het evenement is een van de doelen van evenementenbeveiliger. Een beveiliger heeft als hoofddoel de-escalerend en behulpzaam optreden zodat ingrijpen bij geweld of agressiviteit wordt voorkomen. Daarnaast heeft deze nog dienstverlenende taken zoals het verwijzen van bezoekers en leveranciers en begeleiden van artiesten.


Lees ook:

Evenementenbeveiliging met keurmerk