verkeersregelaars inhuren

Verkeersregelaars

Onze verkeersregelaars worden ingezet bij evenementen, wegwerkzaamheden of bij calamiteiten die de doorstroom van verkeer belemmeren. Al onze medewerkers hebben een opleiding Verkeersregelaar gevolgd. Daarnaast zijn zij in het bezit van een EHBO en AED diploma.

Een verkeersregelaar zorgt voor de veiligheid van weggebruikers bij evenementen, wegwerkzaamheden of calamiteiten. Onze medewerkers zijn opgeleid om irritatie en agressie bij weggebruikers te voorkomen. Zo blijft de sfeer altijd aangenaam.

Verkeersregelaars bij evenementen

Evenementen kunnen ervoor zorgen dat wegen niet bereikbaar of tijdelijk minder toegankelijk zijn. Onze verkeersregelaars zorgen dat het voor weggebruikers duidelijk is wat de tijdelijke routes zijn. Of hoe zij een evenement het beste kunnen bereiken en waar men eventueel kan parkeren. Onze medewerkers zijn duidelijk te herkennen aan hun professionele kleding.

Omdat elk evenement uniek is maken wij altijd een plan op maat. Deze plannen kunnen tevens worden gebruikt voor een vergunningsaanvraag bij de gemeente.

Verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden

Bij wegwerkzaamheden en bij in- en uitritten van bouwplaatsen kunnen onveilige situaties ontstaan. Niet alleen voor weggebruikers maar ook voor de werknemers op de bouwplaats of bij de wegwerkzaamheden. Om dit te voorkomen kan een verkeersregelaar ondersteuning bieden. Deze zorgt er tevens voor dat overig wegverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt van werkzaamheden. Zij doen dit op een gastvrije manier waardoor de doorstroming vlot verloopt.