Wat is het minimum aantal beveiligers bij een evenement of festival?

Wat is het minimum aantal beveiligers bij een evenement of festival?

Altijd minimaal 2 beveiligers

We krijgen van klanten regelmatig de vraag hoeveel beveiligers er minimaal aanwezig moeten zijn bij een evenement. En of dit aantal wettelijk is vastgesteld.

Een kort antwoord op deze vraag: Bij evenementen of festivals dienen altijd minimaal 2 beveiligers ingezet te worden.

Maar dit aantal is bij de meeste evenementen niet voldoende, onderstaand lees je hier meer over.

Totaal aantal beveiligingsmedewerkers

Een gemeente (de vergunningverlenende instantie) stelt een minimum aantal beveiligers vast, en dit wordt ook als vergunningsvoorwaarde vastgesteld. Dit aantal kan worden overgenomen uit het voorstel van de evenementenorganisatie of een gemeente bepaalt dit aantal zelf door gebruik te maken van een verdeelsleutel.

Bij het aantal beveiligers uit het voorstel van een evenementenorganisatie worden dikwijls vraagtekens gezet. Omdat deze organisaties vaak handelen vanuit commercieel belang.

Verdeelsleutel

Verdeelsleutels worden door diverse gemeentes gebruikt, bijvoorbeeld verdeelsleutels 1:100 en 1:250 worden regelmatig toegepast. Dit houdt in: 1 beveiliger per 100 of 1 beveiliger per 250 bezoekers. Diverse experts in de evenementenbeveiliging vinden dat deze berekening niet afdoende is. Omdat niet alleen het bezoekersaantal leidend moet zijn voor het vaststellen van de juiste intensiteit aan beveiliging. Het ene evenement (bijvoorbeeld: muziekfestival) brengt namelijk meer risicofactoren met zich mee dan het andere evenement (bijvoorbeeld een braderie).

Belangrijke factoren voor berekenen mimimaal aantal beveiligers

Alleen een verdeelsleutel voldoet dus niet om het aantal beveiligers te berekenen. Andere factoren die ook moeten worden meegenomen zijn:

  • Profiel van het evenement of festival (bezoekers, locatie, activiteiten, dreiging)
  • Opzet en inrichting van beveiligingsorganisatie
  • Taken & verantwoordelijkheden van het beveiligingsorganisatie
  • Verdeling van taken & verantwoordelijkheden tussen beveiligingsorganisatie en hulpdiensten
  • Kwaliteit en kennis van de beveiligingsorganisatie en beveiligingsmedewerkers

Voor elk evenement moet ook naar bovenstaande factoren en risico's worden gekeken. Op basis hiervan kan een onderbouwing richting de gemeente worden opgesteld m.b.t. het aantal benodigde beveiligers.

Geen enkel risico

Gemeentes willen zo min mogelijk risico lopen m.b.t. incidenten gekoppeld aan evenementen. Dit komt door ongevallen zoals met de monstertruck in Haaksbergen. Gemeentes verplichten inzet van beveiliging bij ieder evenement waar enigszins een risico op een incident bestaat. En de eisen t.a.v. beveiliging en veiligheid worden steeds hoger. Gemeentes eisen ook vaker de inzet van een beveilingsbedrijf voorzien van Keurmerk Evenementenbeveiliging. Omdat een dergelijke organisatie kennis en vakbekwaamheid t.a.v. evenementenbeveiliging in huis heeft.

Advies m.b.t. evenementenbeveiliging

Heeft u nog vragen t.a.v. beveiliging van een evenement of festival? Of hulp nodig bij het bepalen van het juiste aantal beveiligers? Neem contact met ons op, wij adviseren u graag en vrijblijvend. Of vraag direct een offerte aan. Wij hebben jarenlange ervaring in evenementenbeveiliging in Nederland. En maken daarbij gebruik van pro-actieve gastvrije beveiliging en zijn in het bezit van Keurmerk Evenementenbeveiliging.

Lees ook:

Wanneer is beveiliging bij een evenement verplicht?