Beveiliging receptie dienst huisartsenpost

Huisartsenpost

"Wij maken al jaren met volle tevredenheid gebruik van de diensten van W&R beveiliging. Iedere nacht wordt onze receptie bemand door een beveiliger die de patiënten ontvangt en indien nodig de verpleegkundige ondersteunt. Een vereiste is dat de beveiligers in het bezit zijn van een BHV certificaat."

Mevr. Broekhuizen-Daandels (Praktijkmanager - Huisartsenpost)

Huisartsenposten ondersteunen patienten bij dringende vragen buiten de werkuren van hun eigen huisarts. Een huisartsenpost biedt medische zorg voor gevallen die niet kunnen wachten tot de volgende dag en niet urgent genoeg zijn voor bezoek aan de EHBO afdeling van een ziekenhuis. Huisartsen in een bepaalde regio werken samen in een huisartsenpost om de avond-, nacht- en weekenddiensten op te vangen. Een bezoek aan de een huisartsenpost wordt voorafgegaan door middel van telefonisch contact. In dit gesprek wordt vastgesteld of een bezoek aan de huisartsenpost noodzakelijk is of dat men kan wachten tot de volgende werkdag voor een bezoek aan de eigen huisarts.