Groei in evenementenbeveiliging zorgt voor toenemende vraag naar keurmerk

Groei in evenementenbeveiliging zorgt voor toenemende vraag naar keurmerk

Er wordt de laatste jaren steeds meer gebruik gemaakt van evenementenbeveiliging. Dit komt door recente incidenten bij evenementen, zoals met de monstertruck in Haaksbergen, maar ook door terrorismedreiging bij evenementen en extreem weer. Veiligheidseisen voor evenementenvergunningen worden hierdoor fors aangescherpt.

Keurmerk wordt een vereiste

Gevestigde beveiligingsbedrijven spelen eenvoudig in op deze aangescherpte veiligheidseisen doordat zij al jaren zorgen voor ervaren en opgeleid personeel en ervaring hebben met beveiliging van evenementen en dit onderstrepen door kwaliteitskeurmerken en certificering. Voor de beveiliging van evenementen wordt door evenementenorganisaties en gemeentes steeds vaker als eis gesteld dat een beveiligingsbedrijf in het bezit is van het Keurmerk Evenementenbeveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Deze bedrijven hebben o.a. ervaring met het maatwerk dat gemoeid is met een evenement en zij stellen een beveilingsplan op. Tevens zijn ze op de hoogte van (lokale) regelgeving.

Nieuwe toetreders

De toenemende vraag naar beveiliging van evenementen zorgt er echter ook voor dat nieuwe kleine beveiligingsbedrijven de markt betreden. Zij richten zich voornamelijk op evenementen die worden georganiseerd door horecaondernemers. Deze zijn niet altijd op de hoogte van kwaliteitsnormen in de markt. “Je ziet dat er de laatste jaren heel veel kleine bedrijven bij zijn gekomen. Ook huren veel bedrijven bij andere partijen in en dat komt de kwaliteit niet altijd ten goede” aldus Tony den Blanken, directeur van PPS Security. De tarieven van de nieuwkomers zijn volgens de ondernemer zo scherp, dat er geen ruimte overblijft voor opleiding en certificering, terwijl gevestigde beveiligingsbedrijven daar wel in investeren.

Kwaliteit boven prijs stellen

Mari van Dorst van Crowd Support vindt dat je moet investeren in kwaliteit, opleiding en permanente educatie en hier ook op moet concurreren. Maar opdrachtgevers kijken meestal alleen naar wat onderaan de offerte staat. Hij wijst erop dat grote bedrijven niet per definitie duurder zijn, omdat zij uit ervaring vaak het vereiste beveiligingsniveau weten te bereiken met minder personeel. Maar dat valt niet op als alleen op uurtarief per medewerker wordt geselecteerd.

Kennis over veiligheid bij gemeentes

Het rapport over het incident met de monstertruck in Haaksbergen maakt volgens Gerard van Duykeren van The Security Company en VVEM duidelijk dat de verleende vergunning nauwelijks heeft bijgedragen aan de veiligheid van het publiek en dat het voor gemeentes moeilijk is om de juiste kennis te vinden. Hij geeft tevens aan dat bij veel gemeentes de vereiste kennis over evenementenbeveiliging niet altijd aanwezig is en het ontbreekt aan een netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Adviesrol

Syan Schaap van het Event Safety Institute geeft aan dat ervaren beveiligingsbedrijven een rol kunnen spelen in de advisering van organisatoren. Zij kunnen volgens hem helpen bij het complete vergunningstraject en namens de organisator in overleg treden met de gemeente en veiligheidsdiensten. “Zij hebben namelijk die kennis wel en investeren er ook in om die up to date te houden.”

Binnenkort verschijnt er een handboek met richtlijnen op het gebied van evenementenveiligheid. Dit is bedoeld voor gemeentes, evenementenorganisatoren en veiligheidsorganisaties.


Bron: beveiligingsnieuws.nl / Entertainment Business