MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Beleid

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Beleid

Het is de plicht van ieder mens om minstens het equivalent van wat hij uit de wereld haalt er ook weer in terug te stoppen

Dit is een citaat van Albert Einstein die zich in de vorige eeuw al bewust was van de veranderingen op aarde en het klimaat. Zoals zijn citaat aangeeft moeten wij bewust omgaan met het milieu en duurzaam ondernemen. Heel simpel voorbeeld: als wij offertes en facturen digitaal versturen is er minder papier nodig, dus hoeven er minder bomen gekapt te worden. Voor iedere boom die gekapt is zal een nieuwe boom geplant moeten worden, dit zijn wij verplicht aan ons nageslacht.

Zoals vele branchegenoten hanteren ook wij een MVO beleid. Dit zal een stuk minder complex zijn dan die van een industrieel bedrijf. Als dienstverlenende organisatie bezitten wij een kantoorpand en een aantal bedrijfsauto’s. Maar dat neemt niet weg dat wij niet minder met maatschappelijk ondernemen bezig zijn. De buitenwereld mag testen of we deze beloften ook waarmaken. ISO 26000, een internationale richtlijn voor MVO is de basis voor ons handelen. W&R beveiliging is het eerste beveiligingsbedrijf in Nederland dat zijn MVO-beleid heeft laten toetsen door NEN. Wij zijn in het bezit van de Keurmerken Beveiliging, Evenementenbeveiliging, Horecabeveiliging en van het ISO 9001 certificaat.

De natuur kent beloningen noch straffen, enkel gevolgen

Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor deze planeet, dus moeten wij er met zijn allen voor zorgen dat het hier goed leefbaar blijft, oftewel “de toekomst hangt af van wat wij nu aan het doen zijn”. Acties die wij hierin ondernemen zijn:

 • Zoveel mogelijk opladers in plaats van batterijen
 • Effectieve personeelsplanning waardoor onnodig reizen en brandstofverbruik tot een minimum beperkt wordt; carpoolen stimuleren
 • W&R beveiliging heeft besloten dat slechts nog bedrijfsauto’s aangeschaft mogen worden met een uitstoot tot 195 gram CO2 per km
 • Zuinig gebruik van voorzieningen, zoals verwarming, wordt aangemoedigd
 • Er wordt naar gestreefd dat de te stationeren medewerkers zoveel mogelijk wonen in de directe omgeving van het object waar ze werkzaam zijn
 • Streven naar zoveel mogelijk digitale opslag van documenten zodat minder papier wordt verbruikt
 • Gescheiden afvalstromen enz.

Het organiseren van mensenwerk is onze hoofdtaak. Onze medewerkers zijn ons ’kapitaal’. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van onze diensten

Daarom staan veiligheid en welzijn van onze medewerkers voorop. Wij proberen onze medewerkers op alle mogelijke manieren te beschermen tegen agressie of geweld tijdens hun werkzaamheden. Wij hebben een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie medewerkers terecht kunnen met vertrouwelijke zaken. Ieder jaar worden er functioneringsgesprekken gehouden met als doel het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Ook hebben wij een RI&E laten opstellen door een Arbodeskundige.

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt W&R beveiliging ook de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Doormiddel van onze samenwerking met verschillende gemeenten en re-integratiebedrijven
 • Onze samenwerking met UWV
 • Social return bij Tenders.

Wie goed doet, goed ontmoet

Dit spreekwoord geeft exact ons standpunt weer over ons denken en doen. De relatie die wij opgebouwd hebben met onze opdrachtgevers, medewerkers en omgeving berust op dit aloude spreekwoord. Wij behandelen onze opdrachtgevers als gasten en werknemers als mensen. Op maatschappelijk vlak zijn wij ook zeer actief, zo sponsoren wij o.a.:

 • Samenloop voor hoop
 • Uden on Ice
 • Kersenpop Uden
 • Fun Run Gemert
 • Volleybal team W&R beveiliging

Vragen of meer informatie m.b.t. ons MVO beleid? Neem direct contact op.